Thai Visa & Work Permit Home

Thaivisahome เราพร้อมให้บริการด้านการขอวีซ่า / ต่อวีซ่า / เปลี่ยนประเภทวีซ่า / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อใบอนุญาตทำงาน / เปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตทำงาน / จัดตั้งบริษัท / ดำเนินการเอกสารทุกชนิด ติดต่อสอบถามสายด่วน 091-9833883 ตลอด 24 ชม.

 

            ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Thai Visa Home  เราคือผู้ให้บริการด้านวีซ่า ( Visa ) และเวิร์คเพอร์มิท ( Work permit ) รวมถึงให้คำปรึกษาฟรี และ คำแนะนำ ในการดำเนินการด้านวีซ่า ( Visa ) และเวิร์คเพอร์มิท ( Work permit ) ประเภทต่างๆ   ให้บริการยื่นขอวีซ่า ( Visa ) ขอวีซ่าธุรกิจ , ขออยู่ในไทย , เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา , ต่อวีซ่าทุกประเภท ให้ชาวต่างชาติพร้อมบริการดูแลตลอดปี  บริการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ( Work permit ) ต่อใบอนุญาตทำงาน , เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน , แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน ให้ชาวต่างชาติพร้อมบริการดูแลตลอดปี  

 

 

บริการของเรา

* บริการรับทำวีซ่าต่างชาติเข้ามาทำงานในไทย

        - เปลี่ยนประเภทวีซ่า    After the status of Visa

        - วีซ่าทำงาน 1 ปี     Non-Immigrant Visa (Non-B)

        - วีซ่าครู,อาจารย์,บุคลากรสถานศึกษาของเอกชน รัฐบาล   Non-Immigrant Visa (Non-B)

        - วีซ่านักเรียน,นักศึกษา    Non-Immigrant Visa (Non-ED)

        - วีซ่าแต่งงาน    Non Immigrant O

        - วีซ่าติดตามครอบครัว    Non-Immigrant Visa (Non-O)

        - วีซ่าผู้ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลาย    Non-Immigrant Visa “O-A”

        - การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในไทย    Re -  Entry Permit

        - แจ้งอยู่เกิน 90 วัน    Report 90 days 

  

*บริการด้านใบอนุญาตทำงานในไทย

        - ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ

        - ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี

        - เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน

        - แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน

 

*บริการด้านเอกสาร

         - รับแปลเอกสาร

         - ยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล

         - ยื่นรับรองเอกสารที่กระกระทรวงการต่างประเทศ

         - ยื่นรับรองเอกสารที่สถานฑูตในกรุงเทพ

         - ยื่นรับรองเอกสารราชการทุกประเภท

 

*บริการด้านการจัดตั้ง/แก้ไขเอกสารบริษัท

         - ยื่นจัดตั้งบริษัท

         - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

         - เปลียนแปลงแก้ไขอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัท 

         - เปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ตั้งบริษัท

         - แจ้งเข้า-ออกกรรมการ/หุ้นส่วนบริษัท

         - ดำเนินการด้านเอกสารบริษัททุกชนิด

 

                                                                                                       * ทุกบริการเรารับ - ส่งเอกสารถึงลูกค้า ฟรี *

       ยินดีให้คำปรึกษาฟรีทุกขั้นตอน สายด่วนโทร. 092-9159229 , 098-2249966 Line ID : visa2829  ตลอดเวลา

              ลดความยุ่งยากของคุณ   ด้วยบริการของเรา

facebook : www.facebook.com/wethaivisahome

              E-mail : info@thaivisahome

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 97,415